Dodano: 2017-12-27 09:17:28

Sesja egzaminacyjna 2018

Zimową sesję egzaminacyjną rozpoczną kandydaci na kolejne stopnie uczniowskie w sobotę 20 stycznia 2018 roku. W tym dniu planowany trening dla grup młodzieżowych rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie miał formę zajęć połączonych dla grupy zaawansowanej i początkującej. O godz. 10.00 w hombu dojo Tsubame rozpocznie się techniczny egzamin uczniowski.

Adepci grup młodzieżowych będą mogli przystąpić do egzaminu na pierwsze i kolejne stopnie w środę 24 stycznia o godz. 17.00. W tym dniu planowany trening dla grup młodzieżowych nie odbędzie się.

Kandydatów przystępujących do obu egzaminów obowiązuje regulaminowe zgłoszenie za pośrednictwem naszego serwisu w terminie do 17 stycznia 2018 roku i uzyskanie dopuszczenia do egzaminu technicznego. Na egzaminy mogą zgłaszać się adepci wszystkich sekcji młodzieżowych i uczniowskich spod znaku Tsubame. Dostęp do formularzy zgłoszeniowych uzyskacie jak zwykle po zalogowaniu w menu HOME na zakładce Egzaminy

Egzaminy mają charakter otwarty co oznacza, że każdy uczeń ma prawo je obserwować. Widzów obowiązuje jednak strój organizacyjny i zachowanie dyscypliny stosownie do rangi wydarzenia, w tym powstrzymanie się od rozmów, picia i jedzenia. Spożywanie napojów będzie możliwe jedynie w przerwie egzaminu o ile komisja egzaminacyjna taką ogłosi.
Wszystkich uczestników egzaminu obowiązuje ponadto punktualne przybycie, a egzaminowanych wniesienie regulaminowej opłaty i złożenie budopasa przed rozpoczęciem egzaminu. Przypominam, że w budopasach powinny znajdować się wszystkie wymagane wpisy także te, których uzupełnienie należy do obowiązków posiadacza.
Dla osób które nie zdecydują się na przesłanie zgłoszenia w planowanym terminie przewidujemy kolejną szansę na złożenie egzaminu pod koniec kwietnia.