Dodano: 2019-04-04 18:16:36
Ogólnopolskie Seminarium Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

W dniach 27-28 kwietnia 2019 roku w Szczebrzeszynie na obiektach sportowych Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Szkolnej odbędzie się Ogólnopolskie Seminarium Jiu-Jitsu Goshin-Ryu organizowane corocznie przez Polskie Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu.  Spotkanie to, będące wizytówką naszego stowarzyszenia, jest jedyną imprezą szkoleniową o charakterze obowiązkowym. Dlatego serdecznie zachęcam uczniów wszystkich naszych sekcji, z grup uczniowskich i młodzieżowych, do wzięcia udziału w tym wydarzeniu tym bardziej, że przypada ono w jubileuszowym roku XXX-cia naszej organizacji.
O szczególną mobilizację proszę naszych mistrzów z uwagi na walne zebranie członków stowarzyszenia, które odbędzie się w sobotę 27 kwietnia o godz. 18.00. To od naszej postawy i naszych głosów będzie zależała przyszłość stowarzyszenia, którego obecny zarząd kończy właśnie swoją kadencję.
Szczegółówe informacje zniajdziecie na karcie zgłoszenia dostępnej po zalogowaniu na zakładce "Seminaria i wyjazdy".