Dodano: 2020-08-28 15:03:39
Deklaracja powrotu
Zapowiedzieliśmy zamiar powrotu do zajęć ale musimy się jakoś zorganizować dlatego od dziś udostępniamy kartę zgłoszenia dla osób wyrażających chęć wznowienia treningów. Zgłoszenia kandydatów zainteresowanych rozpoczęciem nauki po raz pierwszy przyjmujemy w trakcie zajęć

Karta jest dostępna wyłącznie dla aktualnie ćwiczących po zalogowaniu w menu HOME na zakładce Seminaria i wyjazdy. Zamieszczamy tam również ogólne założenia programu zajęć w pierwszym okresie i zasady bezpieczeństwa których powinniśmy przestrzegać.
Kartę kierujemy przede wszystkim do uczniów sekcji w Lublinie i Pliszczynie ale nie będzie błędem gdy zechcą z niej skorzystać wszyscy. Uczniowie sekcji w Bogucinie i Wilczopolu mogą przesyłać swoje zgłoszenia także sms bezpośrednio do swoich instruktorów.