Dodano: 2020-09-26 14:04:59
Wracają środy i soboty

Dokładnie od poniedziałku 5 października wracamy do systemu prowadzenia zajęć cztery razy w tygodniu. Zachowujemy przy tym zasadę, że w poniedziałki i piątki trenuje grupa uczniowska, a w środy i soboty młodzieżówka. Treningi w poniedziałki, środy i piątki będą rozpoczynać się o godz. 17.30 i potrwają pełną godzinę zegarową czyli do 18.30. Trenin sobotni będzie rozpoczynał się jak poprzednio o godz. 9.00 i zakończy się o 10.00.

Jak widać w porównaniu do lat ubiegłych czas treningu ulegnie skróceniu, a wynika to z kilku przyczyn.
Po pierwsze konieczna jest przerwa na dezynfekcję trwająca około 30 minut i z tego powodu nie możemy jak dawniej kontynuować zajęć do godz. 19.00. Z drugiej strony nie możemy rozpocząć treningu pół godziny wcześniej bo większość z naszych uczniów bardzo późno kończy zajęcia szkolne. Wreszcie po trzecie jak dotąd jest nas za mało by zgromadzić fundusze na pokrycie kosztów treningu w poprzednim wymiarze.
Z tego powodu zasadę przydzielenia dni treningowych do poszczególnych grup proszę traktować wyłącznie jako ogólne założenie wynikające z różnic programowych. Oznacza to, że każdy uczeń ma prawo korzystać nawet ze wszystkich dni treningowych pod warunkiem, że przychodząc na trening innej grupy zapewni sobie partnera (partnerów) z którym będzie mógł realizować swoje zadania.

Uwaga!
Planowane treningi w piątek 2 października i sobotę 3 października nie odbędą się z uwagi na rozgrywki pucharowe na obiektach MOSiR.

Problemy ogólne
Działamy w warunkach szczególnych ale podjęcie decyzji o wznowieniu zajęć w systemie czterech dni tygodniowo jest nie tylko wyjściem naprzeciw Waszym problemom ale także walką o przetrwanie szkoły i utrzymanie obiektu na przyszłość. Utrata sali na skutek przedłużającego się okresu rezygnacji oznaczałaby w praktyce koniec sekcji w Lublinie po 30 latach pracy szkoleniowej. Dlatego podejmujemy te starania w trosce o każdego z Was, możliwość realizacji Waszych planów związanych z jiu-jitsu i ratunek dla wszystkiego co do tej pory zdołaliście osiągnąć. Dlatego tak ważne są teraz decyzje o powrocie do zajęć i systematyczność, a z tą mamy spore problemy.

Mamy świadomość, że dzisiaj oficjalna i dalece nieprawdziwa liczba dziennych zachorowań jest 5-krotnie wyższa od tej w marcu gdy zamknięte były wszystkie obiekty sportowe. Nie dziwimy się więc Waszym obawom i sami je podzielamy. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo ale i atrakcyjność treningów zaproponowaliśmy włączenie tematu kenjitsu. Te treningi zapewnią komfort dystansu społecznego ale będą wymagały 100% frenwencji. Wynika to z faktu że każde kolejne zajęcia będą kontynuacją poprzednich a każda nieobecność będzie stanowić problem. Niestety, do chwili obecnej zaledwie kilka osób zdecydowało się na zamówienie sprzętu, a bez niego uczyć się nie można. Proszę rozważyć tę kwestię bo gdy ustaną chwilowe braki w naszej hurtowni od razu przejdziemy do realizacji zamówień i nie będziemy czekać na spóźnialskich.