header_image

Klasyfikacja technik jiu-jitsu

tachi-waza ukemi-waza atemi-waza nage-waza uke-waza taiho-waza katame-waza shintai koshi-waza ashi-waza sutemi-waza ma-sutemi-waza yoko-sutemi-waza osaekomi kansetsu-waza shime-waza

Nage-waza - 投げ技 - techniki rzutów

Te-waza - 手技 - techniki rzutów ręcznych

Nazwa techniki Nazwa polska Pochodzenie nazwy Poziom nauczania Uwagi
młodz. uczn. mistrz.
(Morote)-Seoi-Nage oburęczny rzut przez plecy morote - oburącz; seoi - plecy,
nabrać na plecy; nage - rzut
    jap. zapis: 背負投
Ippon-Seoi-Nage jednoręczny rzut przez
plecy
ippon - dosł. jeden punkt     jap. zapis: 本背負投
Katate-Tsuri-Nage jednoręczny rzut obrotowo-
naciągający
katate - jedną ręką; tsuri - nawijać i wciągać; nage - rzut      
Tai-Otoshi rzut przez obniżenie ciała tai - ciało; otoshi - obniżenie   jap. zapis: 體落; młodz. 3 kyu w zastosowaniach
Kata-Guruma rzut przez barki kata - bark; guruma - przetoczenie     jap. zapis: 肩車
Sukui-Nage rzut łowiący sukui - łowić; nage - rzut     jap. zapis: 掬投; w zastosowaniach
Uki-Otoshi obalenie faliste uki - unosić, falować; otoshi - obniżenie, spadek     jap. zapis: 浮落
Sumi-Otoshi obalenie kątowe (do rogu) sumi - róg; otoshi - obniżenie     jap. zapis: 隅落
Obi-Otoshi obalenie z chwytem za pas obi - pas; otoshi - obalenie     jap. zapis: 帯落
Seoi-Otoshi obalenie przez plecy seoi - nabrać na plecy; otoshi - obniżenie     jap. zapis: 背負落
Yama-Arashi burza na szczycie góry yama - góra; arashi - burza     jap. zapis: 山嵐; połączenie morote seoi nage z harai goshi
Morote-Gari podcięcie oburęczne morote - oburącz; gari - podciąć     jap. zapis: 双手刈; w zastosowaniach
Kuchiki-Taoshi obalenie jednoręczne kuchiki - zbutwiałe drzewo; ta - wiek; oshi - pchanie w dół     chwyt za kołnierz i pod kolano, dosł. obalanie zbutwiałego drzewa
Kibisu-Gaeshi kontra na piętę kibisu - pięta; gaeshi - kontra     jap. zapis: 踵返; chwyt jednostronny za rękaw i stopę
Uchi-Mata-Sukashi ześlizgnięcie z uchi mata uchi - od wewnątrz; mata - krocze, udo, pachwina; sukashi - znak wodny, odbicie     jap. zapis: 内股透
Kouchi-Gaeshi kontra od kouchi gari ko - mały; uchi - od wewnątrz; gari - podciąć; gaeshi - kontra     jap. zapis: 小内返

Koshi-waza - 腰技 - techniki rzutów biodrowych

Nazwa techniki Nazwa polska Pochodzenie nazwy Poziom nauczania Uwagi
młodz. uczn. mistrz.
Uki-Goshi falisty rzut biodrowy uki - unosić, falować, goshi - biodro   jap. zapis: 浮腰; inna nazwa: małe biodro
O-Goshi rzut przed duże biodro o - duży, goshi - biodro   jap. zapis: 大腰
Goshi-Guruma przetoczenie przez biodro goshi - biodro, guruma - koło, przetoczenie   jap. zapis: 腰車
Kubi-Nage rzut z trzymaniem za kark kubi - szyja, nage - rzut      
Tsurikomi-Goshi rzut biodrowy obrotowo-naciągający tsuri - nawijać i wciągać, komi - włączyć, łączyć, goshi - biodro     jap. zapis: 釣込腰; tsuri - wędkowanie (technika nawijania i wciągania)
Harai-Goshi podcięcie (zagarnięcie) biodrem harai - zagarnięcie, zamiatanie, goshi - biodro     jap. zapis: 払腰; harai = barai
Tsuri-Goshi unoszący rzut biodrowy tsuri - nawijać, wciągać, goshi - biodro     jap. zapis: 釣腰
Hane-Goshi sprężynujące biodro hane - pióro, skrzydło, śmigło     jap. zapis: 跳腰
Utsuri-Goshi rzut z przesunięciem biodra utsuri - zmiana, przejście, przesunięcie     jap. zapis: 移腰
Ushiro-Goshi odwrotny rzut biodrowy ushiro - w tył, z tyłu, od tyłu, za     jap. zapis: 後腰; rzut biodrowy od tyłu
Daki-Age wysokie uniesienie daki - nikczemny, pogardliwy, age - wznosić, unosić     jap. zapis: 抱上; rzut spychający leżącego przeciwnika oplatającego nogami
Sode-Tsurikomi-Goshi tsurikomi goshi z chwytem za rękawy sode - rękaw     jap. zapis: 袖釣込腰

Ashi-waza - 足技 - techniki rzutów nożnych

Nazwa techniki Nazwa polska Pochodzenie nazwy Poziom nauczania Uwagi
młodz. uczn. mistrz.
Deashi-Harai zagarnięcie wystawionej nogi de - wyjście; ashi - noga; harai - zagarnięcie, zamiatanie,   jap. zapis: 出足払; harai = barai
Hiza-Guruma przetoczenie przez kolano hiza - kolano; guruma - przetoczenie, koło     jap. zapis: 膝車
Sasae-Tsurikomi-Ashi zablokowanie nogi z ciągnięciem do wewnątrz sasae - zatrzymać, zastawić; tsuri - nawijać i wciągać; komi - włączyć, łączyć     jap. zapis: 支釣込足
Osoto-Gari duże podcięcie od zewnątrz o - duży; soto - z zewnątrz; gari - podcięcie   jap. zapis: 大外刈
Ouchi-Gari duże podcięcie od wewnątrz o - duży; uchi - od wewnątrz; gari - podcięcie, zamiatanie     jap. zapis: 大内刈
Kosoto-Gari małe podcięcie od zewnątrz ko - mały; soto - z zewnątrz     jap. zapis: 小外刈
Kouchi-Gari małe podcięcie od wewnątrz ko - mały; uchi - od wewnątrz; gari - podcięcie, zamiatanie     jap. zapis: 小内刈
Okuri-Ashi-Harai podcięcie przesuwanej nogi okuri - przesuwanie stopy; ashi - noga, harai - zagarnięcie     jap. zapis: 送足払
Uchi-Mata podcięcie udem od wewnątrz uchi - od wewnątrz; mata - krocze, pachwina, udo     jap. zapis: 内股
Kosoto-Gake małe zahaczenie od zewnątrz ko - mały; soto - z zewnątrz, gake - klif, urwisko     jap. zapis: 小外掛; zamiast podcięcia - gari zahaczamy nogę jak przy wspinaniu się - gake
Ashi-Guruma przetoczenie przez nogę ashi - noga; guruma - przetoczenie, koło     jap. zapis: 足車
Harai-Tsurikomi-Ashi podcięcie nogi z ciągnięciem do wewnątrz harai - zagarnąć, tsuri - nawijać i wciągać, komi - włączyć, łączyć     jap. zapis: 払釣込足
O-Guruma duże przetoczenie o - duży; guruma - przetoczenie, koło     jap. zapis: 大車
Osoto-Guruma duże przetoczenie od zewnątrz soto - z zewnątrz; o - duży; guruma - przetoczenie     jap. zapis: 大外車
Osoto-Otoshi duże obalenie od zewnątrz o - duży; soto - z zewnątrz; otoshi - obniżenie, obalenie     jap. zapis: 大外落
Tsubame-Gaeshi jaskółcza kontra tsubame - jaskółka; gaeshi - kontra     jap. zapis: 燕返
Osoto-Gaeshi kontra przeciw osoto-gari o - duży; soto - z zewnątrz; gaeshi - kontra     jap. zapis: 大外返; gaeshi = kaeshi
Ouchi-Gaeshi kontra przeciw ouchi-gari o - duży, uchi - od wewnątrz, gaeshi - kontra     jap. zapis: 大内返
Hane-Goshi-Gaeshi kontra przeciw hane-goshi hane - pióro, skrzydło, goshi - biodro, gaeshi - kontra     jap. zapis: 跳腰返
Harai-Goshi-Gaeshi kontra przeciw harai-goshi harai - zagarnąć, goshi - biodro, gaeshi - kontra     jap. zapis: 払腰返
Uchi-Mata-Gaeshi kontra przeciw uchi-mata uchi - od wewnątrz, mata - krocze, pachwina, gaeshi - kontra     jap. zapis: 内股返

Nage-waza - sutemi-waza - 捨身技 - techniki poświęcenia

Ma-sutemi-waza - 真捨身技 - techniki poświęcenia z rzutem do przodu

Nazwa techniki Nazwa polska Pochodzenie nazwy Poziom nauczania Uwagi
młodz. uczn. mistrz.
Tomoe-Nage rzut po kole to - przecinek, punkt, moe - odrzucać, ciskać, nage - rzut     jap. zapis: 巴投; odrzucenie wokół punktu
Sumi-Gaeshi kontra kątowa sumi - róg, narożnik, gaeshi - kontra     jap. zapis: 隅返
Ura-Nage rzut w tył ura - w tył, w odwrotną stronę, nage - rzut     jap. zapis: 裏投
Hikikomi-Gaeshi kontra naciągająca hikikomi - unoszenie, porywanie, gaeshi - kontra     jap. zapis: 引込返; inna nazwa: obitori gaeshi
Tawara-Gaeshi kontra "worka z ryżem" tawara - worek, worek słomy, gaeshi - kontra     jap. zapis: 俵返; suples z zapasów - odwrotne odrzucenie worka z ryżem

Yoko-sutemi-waza - 橫捨身技 - techniki poświęcenia z rzutem w bok

Nazwa techniki Nazwa polska Pochodzenie nazwy Poziom nauczania Uwagi
młodz. uczn. mistrz.
Yoko-Otoshi obalenie boczne yoko - bok, otoshi - obniżenie, obalenie     jap. zapis: 横落
Tani-Otoshi  obalenie w dolinę tani - dolina, otoshi - obniżenie, obalenie     jap. zapis: 谷落
Hane-Makikomi rolowanie sprężynujące maki - rolka np. tkaniny, zwój, komi - włącznie, połączenie, hane - skrzydło, pióro     jap. zapis: 跳巻込
Soto-Makikomi rolowanie zewnętrzne soto - z zewnątrz, maki - rolka, zwój, komi - połącznie     jap. zapis: 外巻込; 2 kyu - w zastosowaniach
Uki-Waza  rzut falisty uki - unosić, falować, waza - sztuka, technika, wykonanie     jap. zapis: 浮技
Yoko-Wakare rozdzielenie boczne yoko - bok, wakare - odgałęzienie, rozdzielenie, separacja     jap. zapis: 横分
Yoko-Guruma przetoczenie boczne yoko - bok, guruma - przetoczenie, koło     jap. zapis: 横車
Yoko-Gake zahaczenie boczne yoko - bok, gake - klif, urwisko     jap. zapis: 横掛; zobacz Kosoto-Gake
Daki-Wakare wysokie rozdzielenie daki - pogardliwy, wakare - odgałęzienie, rozdzielenie, separacja       jap. zapis: 抱分
Uchi-Makikomi rolowanie wewnętrzne uchi - od wewnątrz, maki - rolka, zwój, komi - połącznie     jap. zapis: 内巻込
Kani-Basami nożyce kraba kani - krab, basami (hasami) - nożyce     jap. zapis: 蟹挟
Osoto-Makikomi rolowanie po osoto gari o - duży, soto - z zewnątrz, maki - rolka, zwój, komi - połącznie     jap. zapis: 大外巻込
Uchi-Mata-Makikomi rolowanie po uchi mata uchi - od wewnątrz, mata - krocze, pachwina, maki - rolka, komi - połączenie       jap. zapis: 内股巻込
Harai-Makikomi rolowanie po harai-goshi harai -  zagarnięcie, maki - maki - rolka, zwój, komi - połączenie     jap. zapis: 払巻込
Kawazu-Gake oplecenie nogi kawazu - mgła, gake - gake - klif, urwisko     jap. zapis: 河津掛