header_image
W dniach 27-28 kwietnia 2019 w Szczebrzeszynie odbyło się doroczne Ogólnopolskie Seminarium Jiu-Jitsu Goshin-Ryu. Tradycyjnie już ta impreza szkoleniowa ma dla nas status obowiązkowy bowiem dotyczy w głównej mierze problematyki szkolenia metodycznego w sekcjach i klubach. Z reguły częścią tego spotkania jest także walne zebranie członków stowarzyszenia, na którym podejmuje się najważniejsze decyzje wynikające ze statutu i obowiązujących przepisów.
Podobnie było i tym razem, ale przed mistrzami stało o wiele więcej zadań, bo kończyła się właśnie kadecja obecnego zarządu stowarzyszenia. Jednocześnie seminarium było pierwszym wydarzeniem w roku Jubileuszu 30-lecia Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu. Dlatego na uroczystym otwarciu nie zabrakło przedstawicieli władz Szczebrzeszyna i Powiatu Zamojskiego, a także gospodarza obiektu pani mgr Anety Bartoszczyk – Trochimiuk. Były oczywiście gratulacje i życzenia składane na ręce Prezesa PCJJ G-R Jacka Chęcińskiego, który zupełnie prywatnie obchodził też swoje urodziny.
Po części bardzo oficjalnej, wszystkich uczestników rozbawił sensei Artur Szpałek, który wraz ze swoją grupą wspieraną przez funkcjonaiuszy Służby Więziennej dał popis góralskiego humoru. Odczytano więc list gratulacyjny napisany w formie wyciągu z dekretu "Jaśnie Pana", była próba ognia i okolicznościowe upominki. Wiele osób, a zwlaszcza rodziców i najmłodszych uczniów zobaczyła coś takiego po raz pierwszy nabierając chyba jeszcze większego przekonania, że potrafimy się bawić.
Po tej części tradycyjnie już przyszedł czas na pokazy, których ciężar przejęli uczniowe klubu Bushido i sekcja z Krakowa pod kierunkiem sensei Teresy Kulak. W dynamicznym pokazie zaprezsentowali się także funkcjonariusze Służby Więziennej. Nie był to jednak koniec strakcji bo chwilę później w sali pojawił się wielki jubileuszowy tort, którym poczęstowano wszytkich gości i uczestników spotkania. Przedtem zdążyliśmy jeszcze zrobić wspólne zdjęcie, a jak widać po liczbie uczestników, trzeba go było podzielić na kawałki.
W słodkich nastrojach można było wreszcie zabrać się do pracy. Organizacja zajęć nie była łatwa nie tylko ze względu na olbrzymie różnice w doświadczeniu ale także liczbę ćwiczących. Z pomocą w realizacji przyszedł ciekawy dobór tematyki szkolenia, która mogła zagwarantować bezpieczeństwo ćwiczących. W małej sali Sławomir Piesiak i Bogdan Walczak przeprowadzili szkolenie prezentujące najnowsze i najskuteczniejsze techniki dobywania broni i jej przeładowania gwarantujące najszybsze osiągnięcie gotowości do oddania strzału. W najstarszym gronie tematyka bardzo przydatna, bo na przestrzeni lat praktyka w tym przedmiocie ulegała ewolucji. W dużej sali podzielonej na pola prowadzono szkolenia z jiu-jitsu i karate gdzie dowodził oczywiście Prezes Nyskiej Formacji Obronno Taktycznej shihan Cezary Pryga. W gronie prowadzących zajęcia spotkaliśmy także najmłodszego z naszych mistrzów sensei Marka Kozyrę, Artura Szpałka, shihana Krzysztofa Radziejowskiego i wielu innych. Chwilę wolnego czasu na szkolenie znalazł nawet Jacek Chęciński.
To była czysta przyjemność, a prawdziwie ciężka praca czekała mistrzów dopiero po kolacji. Walne zebranie członków udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi i przyjęło dokumenty finansowe. Dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym Prezesem PCJJ G-R został ponownie Jacek Chęciński, a wiceprezesem Andrzej Kozyra. Funkcję skarbnika utrzymał sensei Dariusz Żygadło, a na sekretarza wybrano sensei Arkadiusza Puchałę ze Szczecina. Sensei Agnieszka Kozyra utrzymała funkcję członka Komisji Rewizyjnej, a jej nowym przewodniczącym został sensei Krzysztof Głodowicz. Pomimo, że obrady i dyskusja przeciągnęły się do późnycch godzin nocnych nie wszystkie istotne sprawy bieżące udało się załatwić. Zdecydowano zatem, że tematy leżące w gestii nowego zarządu będą omówione na spotkaniu wyjazdowym w willi Akiko, a te wymagające decyzji wszystkich członków - na nadzwyczajnym walnym zebraniu, które odbędzie się na przełomie września i października w Krakowie.