Wymagania egzaminacyjne na stopnie mistrzowskie

Podstawowe techniki Jiu-Jitsu Goshin-ryu

Zakres lub tematyka

Ilość technik na kolejny stopień mistrzowski

1 Dan
2 Dan
3 Dan
4 Dan
5 Dan
 Program nauczania Jiu-Jitsu Goshin-Ryu od 7 do 1 kyu x - - - -
 Ukemi - Chugaeri Waza
 techniki padów i przewrotów
x - - - -
 Gyaku-te-yubi
 dźwignie na palce rąk
2 3 4 5 6
 Te-kubi-waza
 techniki dźwigni nadgarstkowych
4 5 6 7 8
 Ude-kansetsu-waza
 techniki dźwigni łokciowych
6 8 10 12 14
 Ashi-kansetsu-waza
 dźwignie na nogę zgiętą i wyprostowaną
 Ashi-kubi-waza
 dźwignie na staw skokowy i palce
4 5 6 7 8
 Dojime-waza
 ściskanie nożycowe
2 3 4 5 6
 Shime-waza
 techniki duszeń
5 6 7 8 9
 Gyaku-kubi-waza
 techniki dźwigni szyjnych
2 3 4 6 8
 Osaekomi-waza
 trzymania ograniczające ruchy
3 4 5 6 7

Ne-waza - techniki rzutów

Zakres lub tematyka

Ilość technik na kolejny stopień mistrzowski

1 2 3 4 5
 Te-waza
 Techniki rzuty ręczne
6 7 8 9 10
 Ashi-waza
 Techniki rzutów nożnych
6 7 8 9 10
 Goshi-waza
 Techniki rzutów biodrowych
6 7 8 9 10
 Sutemi-waza
 Techniki rzutów z poświęceniem
3 4 5 7 8

Atemi-waza (kyusho) - atakowanie miejsc wrażliwych

Zakres lub tematyka

Ilość technik na kolejny stopień mistrzowski

1 2 3 4 5
 Osae-waza
 Uciskanie miejsc wrażliwych
10 12 14 16 18
 Atemi - ciosy w miejsca wrażliwe
 cięte, miażdżące, dźgające
12 14 16 18 20

Techniki Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

Zakres lub tematyka

Ilość technik na kolejny stopień mistrzowski

1 2 3 4 5
 Ryote–mochi–kaeshi
 Uwalnianie rąk z kontratakiem
10 12 14 16 20
 Mae–tai–ryote-mochi
 Uwalnianie się z obchytu tuł. z przodu
4 5 6 7 8
 Ushiro–tai–ryote-mochi
 Uwalnianie się z obchytu tułowia z tyłu
4 5 6 7 8
 Atama-mochi
 Uwolnienie głowy z uchwytu pod pachą (z boku i naprzeciw)
5 6 7 8 9
 Kaminoke–mochi
 Uwalnianie się z chwytu za włosy (z przodu i z tyłu)
4 5 6 7 8
 Ki-mochi
 Uwalnianie się z chwytów za ubranie (z przodu i z tyłu)
8 9 10 11 12
 Mae-kubi-jime-ryote-mochi
 Obrona przed duszeniem z przodu
8 9 10 13 16
 Ushiro-kubi-ryote-mochi
 Obrona przed duszeniem z tyłu
4 5 6 9 11
 Yoko-kubi-jime-ryote-mochi
 Obrona przed duszeniem z boku
2 3 4 5 6
 Ne-kubi-jime-ryote-mochi
 Obrona przed duszeniem w leżeniu
5 6 7 8 9
 Ne–waki
Obrona w pozycji leżącej przed przeciwnikiem stojącym
6 7 8 9 10
 Waki-ken-tsuki
 Obrona przed ciosem pięścią
8 9 10 11 12
 Atama-ateru
 Obrona przed uderzeniem głową
2 3 4 5 6
 Waki-ashi-geri
 Obrona przed kopnięciem
4 5 6 7 9
 Jo-dori
 Obrona przed uderzeniem kijem
4 5 6 7 9
 Tanto-dori
 Obrona przed ciosem nożem z góry
4 5 6 7 10
 Tanto-dori
 Obrona przed ciosem nożem z dołu
3 3 4 5 6
 Tanto-dori
 Obrona przed pchnięciem nożem
3 4 5 6 7
 Tanto-dori
 Obrona przed ciosem nożem z boku
4 5 6 7 8
 Tanto-dori
 Obrona przed ciosem nożem na odlew
4 5 6 7 8
 Tanto-dori
 Obrona przed ciosem nożem z chwytem za ubranie
3 3 4 5 6
 Tanto-dori
 Obrona przed ciosem nożem osoby trzeciej
2 3 4 5 6
 Tanto-dori
 
Zagrożenie nożem z tyłu
2 2 3 3 4
 Tanto-dori
 
Zagrożenie nożem z przodu
2 3 3 4 4
 Kenju-mochi
 Obrona przed zagrożeniem pistoletem
 (z przodu, z tyłu, leżąc)
4 5 6 7 8
 Shoju-mochi
 Obrona przed zagrożeniem karabinkiem
 (z przodu i z tyłu)
2 3 4 5 6
 Taiho–waza
 Chwyty "transportowe"
6 7 8 9 10
 Kenso–waza
 Chwyty rewizyjne
2 3 4 5 6
 Futari–gakai
 Obrona przed kilkoma przeciwnikami
2 2 2 3 4

Teoria Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

Zakres lub tematyka

Ilość technik na kolejny stopień mistrzowski

1 2 3 4 5
 Praca pisemna na temat jiu-jitsu 1 - - - - 
pas czarny z jednym złotym pagonem