header_image

Wymagania egzaminacyjne na młodzieżowy stopień 5 kyu Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

I. Podstawowe umiejętności i wiadomości

1. Teoria
- podstawowe wiadomości z historii jiu-jitsu

2. Ojigi - ukłony
- ritsu-rei (tashi-rei) - ukłon wysoki
- za-rei - ukłon niski w siadzie za-zen

3. Kamae (shisei) - postawy z trzymaniem rąk w gotowości do walki
- shisenhontai - postawa frontalna
- hidari-shisentai (hidari-sankakutai) - lewa postawa
- migi-shisentai (migi-sankakutai) - prawa postawa

4. Shintai - poruszanie się
tsugi-ashi - krok dostawny (w przód, w tył, w prawo, w lewo)
tai-sabaki - zejścia z linii ataku i obroty ciała (o ćwierć i pół obrotu)

5. Ukemi-waza - pady i chugaeri-waza - przewroty
zempo-chugaeri - przewrót gimnastyczny w przód
ushiro-chugaeri - przewrót gimnastyczny w tył
koho-ukemi (ushiro-ukemi) - pad w tył
yoko-ukemi - pad w bok (migi - w prawo, hidari - w lewo)

6. Nage-waza - rzuty
o-goshi - rzut przez duże biodro

7. Ne-waza - walka na ziemi
kesa-gatame - trzymanie opasujące


II. Techniki jiu-jitsu goshin-ryu

1. Ryote-dori-ryote-mochi - uwalnianie rąk z chwytu oburęcznego
- uwolnienie rąk uchwyconych dwiema rękami na górze
- uwolnienie rąk uchwyconych dwiema rękami w dole

2. Katate-dori-ryote-mochi - uwalnianie ręki z chwytu oburęcznego
- uwalnianie ręki uchwyconej oburącz w dole
- uwalnianie ręki uchwyconej oburącz w górze


III. Umiejętności uzupełniające

1. Boheki - zasłony (przegrody) - przed zaskakującym atakiem  
- przez uniesienie dłoni otwartych rąk przed głowę
- przez uniesienie otwartych rąk grzbietami przed głowę
- przez uniesienie pięści przed głowę (dłonie do środka)

2. Uke-waza - bloki
- gedan-juji-uke (dłonie otwarte lub zamknięte) - blok krzyżowy w dole

3. Łączenie rąk podczas obchwytów  
- zamek, klin, haczyk, przeplatanie palców, wydłużony zamek 

4. Przybieranie pozycji obronnej po padzie w tył i w bok


IV. Test sprawności fizycznej

1. ćwiczenie równowagi – stanie na jednej nodze "jaskółka" – 3 sek  
2. przewrót w przód z przysiadu do przysiadu – sposobem gimnastycznym
3. przewrót w tył z przysiadu do przysiadu – sposobem gimnastycznym  
4. wymach prostych nóg w przód, co najmniej do swojego barku   
5. "pompki" na dłoniach - 3 powtórzenia
6. przejście z leżenia tyłem do siadu płaskiego – 5 powtórzeń   
7. na sygnał – szybkie powstanie z leżenia tyłem do postawy kamae   
8. złapanie piłeczki odbitej od ściany w prawą i lewą rękę

V. Techniki obronne w rozszerzonym programie szkolenia Lubelskiej Szkoły Jiu-Jitsu

1. Mae-tai-ryote-mochi - uwalnianie się z obchwytu tułowia z przodu
- uwolnienie się z obchwytu tułowia z przodu przez naciskanie dłonią na twarz

2. Ushiro-tai-ryote-mochi - uwalnianie się z obchwytu tułowia z tyłu 
- uwolnienie się z obchwytu tułowia z tyłu przez poderwanie rękami nogi przeciwnika i wykonanie dźwigni na stopę - ashikubi-garami

3. Kubi-jime-ryote-mochi - obrona przed duszeniem
- obrona przed gołym duszeniem z tyłu (hadaka-jime) przez wykonanie rzutu przez nogę

4. Ki-mochi - uwalnianie się z chwytu za ubranie
- z przodu przez wykonanie dźwigni nadgarstkowej kote-gaeshi
 
pas biały z żółtym pagonemZobacz wymagania na kolejny młodzieżowy stopień Jiu-Jitsu 4 kyu