header_image

Wymagania egzaminacyjne na stopień 7 kyu Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

I. Podstawowe umiejętności i wiadomości

1. Teoria
sens terminu jiu-jitsu
miejsce jiu-jitsu w japońskiej sztuce wojennej bugei
historia jiu-jitsu w podstawowym zakresie

2. Ojigi - ukłony
ritsu-rei (tachi-rei) - ukłon wysoki
za-rei - ukłon niski w siadzie za-zen

3. Kamae (shisei) - postawy z trzymaniem rąk w gotowości do walki
shisenhontai - postawa frontalna
hidari-shisentai (hidari-sankakutai) - lewa postawa
migi-shisentai (migi-sankakutai) - prawa postawa

jigotai (migi, hidari) - postawa obronna (prawa, lewa)


4. Shintai - poruszanie się
tsugi-ashi - krok dostawny (w przód, w tył, w prawo, w lewo)
ayumi-ashi - krok przestawny posuwisty
tobi-konde - szybki, podwójny krok (odskok, doskok, przeskok)
tai-sabaki - obroty ciała (o ćwierć i pół obrotu)

5. Ukemi-waza - pady
koho-ukemi (ushiro-ukemi) - pad w tył
yoko-ukemi - pad w bok (migi, hidari)
mae-ukemi - pad w przód (prosty i kołyskowy)

6. Chugaeri-waza - przewroty
ushiro-chugaeri (ushiro-kaiten-ukemi) - przewrót w tył
mae-chugaeri (zempo-kaiten-ukemi) - przewrót w przód (do leżenia i pozycji stojącej)
renzoku-ukemi-chugaeri - pady i przewroty kombinowane

7. Nage-waza - rzuty
uki-goshi - rzut przez małe biodro
o-goshi - rzut przez duże biodro
goshi-guruma - rzut z przetoczeniem przez biodro
tsuri-goshi - rzut z biodra z uniesieniem (chwyt za pas)

8. Ne-waza - walka na ziemi
kesa-gatame - trzymanie opasujące
makura-kesa-gatame - trzymanie opasujące z podkładką


II. Techniki jiu-jitsu goshin-ryu

1. Ryote-dori-ryote-mochi - uwalnianie rąk z chwytu oburęcznego
- uwolnienie rąk uchwyconych dwiema rękami na górze
- uwolnienie rąk uchwyconych dwiema rękami w dole
- uwolnienie rąk wykręconych dwiema rękami na plecy przez uderzenie stopą w kolano przeciwnika

2. Katate-dori-ryote-mochi - uwalnianie ręki z chwytu oburęcznego
- uwalnianie ręki uchwyconej oburącz w dole
- uwalnianie ręki uchwyconej oburącz w górze

3. Katate-dori-katate-mochi - uwalnianie ręki z uchwytu jednorącz
- uwolnienie ręki uchwyconej jednorącz w dole przez obrót na zewnątrz i kontratak łokciem
- uwolnienie ręki uchwyconej jednorącz w dole z przeciwległej strony przez obrót na zewnątrz i uderzenie wolną ręką w nadgarstek przeciwnika

4. Mae-tai-ryote-mochi - uwalnianie się z obchwytu tułowia z przodu
- uwolnienie się z obchwytu tułowia z przodu przez naciskanie kantem dłoni pod nos

5. Ushiro-tai-ryote-mochi - uwalnianie się z obchwytu tułowia z tyłu
- uwalnianie się z obchwytu tułowia z tyłu przez uderzenie pięścią w grzbiet ręki przeciwnika
- uwolnienie się z obchwytu tułowia z tyłu przez poderwanie rękami nogi przeciwnika i wykonanie dźwigni na stopę - ashikubi-garami

6. Atama-mochi - uwalnianie głowy z uchwytu pod pachą
- gdy przeciwnik stoi z boku przez naciskanie pod nos i poderwanie nogi

7. Kaminoke-mochi - uwalnianie się z chwytów za włosy
- uwolnienie się z chwytu za włosy z przodu przez wykonanie dźwigni na staw nadgarstkowy i obalenie przeciwnika w przód

8. Waki-ashi-geri - obrona przed kopnięciem
- prostą nogą z przodu przez poderwanie nogi w górę i obalenie - sukui-uke

9. Kubi-jime-ryote-mochi - obrona przed duszeniem
- oburącz z przodu przez zbicie uchwytu ramionami z góry

10. Kenju-mochi - obrona przed zagrożeniem pistoletem
- z przodu przez wybicie go w górę

11. Obrona przed ciosem pięścią
- prostym w twarz przez wykonanie bloku krzyżowego górnego (jodan-juji-uke) i kontrataku pięścią

12. Tanto-dori - obrona przed ciosem nożem
- z góry przez wykonanie bloku lewą ręką i założenie klamry prawą ude-garami


III. Umiejętności uzupełniające

1. Boheki - zasłony (przegrody) - przed zaskakującym atakiem  
- przez uniesienie dłoni otwartych rąk przed głowę
- przez uniesienie otwartych rąk grzbietami przed głowę
- przez uniesienie pięści przed głowę (dłonie do środka)

2. Uke-waza - bloki
- gedan-juji-uke (otwarte dłonie) - blok krzyżowy w dole
- jodan-juji-uke (dłonie otwarte) - blok krzyżowy w górze

3. Łączenie rąk podczas obchwytów  
- zamek, klin, haczyk, przeplatanie palców, wydłużony zamek 

4. Pozycje siedzące
- zazen - siad klęczny medytacyjny
- kekka - siad skrzyżny (agura)
 
pas żółty z jednym pomarańczowym pagonem
Ilustracją tematu są historyczne zdjęcia z lat 2002 - 2004


Zobacz wymagania na kolejny stopień Jiu-Jitsu 6 kyu